Pegasi Media Group

Tvorba dizajnu aplikácie, webstránky, vytvorenie celej korporátnej identity spoločnosti, poradenstvo a konfigurácia HW (servery, desktopy, kamerová a zvuková technika).  Všetky informácie budú doplnené po zrealizovaní celého projektu.

 

Skoré koncepty aplikácie:

 

Login Screen

 

 

 

 

News tab: iPhone 6s/7

 

Dark mode